(1)
Godin, V.; Dashkov, A.; Blinnikova, A.; Terekhova, A.; Danilina, O. New Management Technologies and Digital Business Transformation. edu 2020, 1, 4-11.