Godin, V., Dashkov, A., Blinnikova, A., Terekhova, A., & Danilina, O. (2020). New management technologies and digital business transformation. Personality Society, 1(1), 4-11. https://doi.org/10.46502/issn.2712-8024/2020.1.1